Policy

Jelen Házirend a HÖOK Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. em 8., adószám 18087073241, cégjegyzékszám 01 09 921744 továbbiakban, mint Szervező) által szervezett Online EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Online Szakkiállítás elnevezésű rendezvényre (továbbiakban: Rendezvény) érvényes.


BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

A Rendezvényre az alábbi feltételek mellett lehet belépni.
A szervező kiköti, hogy a Rendezvény ingyenes minden Látogató számára, de regisztrációhoz kötött.
A rendezvényre való belépés az www.online.educatioexpo.hu felületen az idősávra történő regisztráció során lehetséges.
Az alábbi idősávokra lehet előzetesen jelentkezni:
2021.01.21 Csütörtök. 9 óra 00 perc és 12 óra 30perc közötti idősávra
illetve 13 óra 00 perc és 17 óra 00 perc közötti idősávra
2021.01.22. Péntek 9 óra 00 perc és 12 óra 30perc közötti idősávra
illetve 13 óra 00 perc és 17 óra 00 perc közötti idősávra
2021.01.23. Szombat 9 óra 00 perc és 12 óra 30perc közötti idősávra
illetve 13 óra 00 perc és 17 óra 00 perc közötti idősávra

A felület élő kommunikációs online funkciója mindhárom nap legkésőbb 17 óra 00 perckor véget ér, az offline tartalmak ezen időszakon kívül is elérhetők maradnak.

A beléptetés jogát és annak korlátozását Szervező fenntartja!

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fogyatékkal élő személyek kizárólag nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény felületére, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A cselekvőképesség korlátozása vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a Rendezvény felületén.


MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Látogató a Rendezvényen a hatályos jogszabályokat és a házirend szabályait köteles betartani. A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások lelki békéjét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik bármilyen kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást.

A Látogató az általa okozott károkért helytállni köteles.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet. Hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak nyilvános közléséhez. Látogató tudomásul veszi, hogy a róla készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, és a Szervező engedélyével más személyek korlátozás és a Látogatónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

A fentiek ellenében az érintett előzetesen megtilthatja kép-, és hangfelvétel készítését.

Képernyőfelvételt csak a Szervező készíthet.

A Rendezvényen a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A Rendezvényen a szervezett programokkal össze nem függő bármilyen demonstráció és politikai megmozdulás TILOS.

A Rendezvény felületén szakmai stáb felügyeli a jelen házirendben meghatározott magatartási szabályok és a Rendezvényre vonatkozó jogszabályban is rögzített biztonsági előírások érvényesülését. A Látogató köteles a Rendezvény idején szolgálatot teljesítő szakmai személyzettel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködni, utasításaikat a Látogatók életét, lelki békéjét fenyegető bármilyen rendkívüli helyzet esetén követni.

A konferencia előadásokról, chat illetve a live chatről a Szervezőnek jogában áll kizárni azon Látogatókat, akik az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

  • Félelmet keltő megnyilvánulást tesz, fenyegetőzik, erőszakos magatartást tanúsít.
  • Önkényuralmi jelképet, vagy feliratot jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton stb.
  • Politizál.
  • Aki bármilyen szexuális töltetű viselkedést tanúsít.
  • Aki másokat sértő vagy megalázó megjegyzéseket tesz.
  • Akadályozza, zavarja a Rendezvény menetét.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

A Szervező kizárólag az érdekkörében felmerült és neki felróható károk miatt vállal felelősséget a Látogatók irányába. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb, neki fel nem róható káresemény kapcsán, így különösen azon károk miatt, amit a Látogatók egymásnak szándékosan vagy gondatlanságból – akár bűncselekmény elkövetésével – okoznak, amelyek a Látogatót a jelen házirendben foglalt szabályok be nem tartása miatt érik.

Budapest, 2020. December 18.